przykłady kart

karty prezentacji logo i jego wersj1
2 karty techniczne
3 karty s[ecyfikacji barw
5 karty akcydensów
6 karty oznakowania